Front-end developer

Als front end developer  werk ik vaak voor grote(re) bureaus die tijdelijk -of structureel- de front-end-coding uitbesteden. Ik werkte onder andere voor JUST, Clockwork (Ordina), Basic Orange, Lost Boys, Us Media, Mirabeau

Cross-browser

 
Goede code doet het in alle browsers en op alle platforms. Als het goed is zijn daarvoor geen hacks nodig.

jQuery

 
jQuery maakt dingen in HTML mogelijk die eerder (bijna) onmogelijk waren; zowel in simpele layout-kwesties, als voor animaties en asynchroon laden van pagina's.

Semantische HTML

 
Goede HTML vertelt iets over de inhoud van de pagina. Wat is de betekenis van een stuk tekst, een beeld of een lijst in het grotere geheel van de pagina? Semantische HTML is beter overdraagbaar aan andere developers en is goed voor de vindbaarheid door zoekmachines.

Front-end development of front-end coding is een ambacht. Het omzetten/vertalen van een web-vormgeving (gemaakt in bijvoorbeeld Photoshop) naar code is een vakgebied waarin ik mij de afgelopen jaren heb gespecialiseerd.

psd-to-html

Er zijn talloze bedrijven waar front-end-coding ‘ge-outsourced’ of ‘ge-offshored’ kan worden. Het resultaat dat deze bedrijven vaak opleveren is (redelijk) goed werkende code waar echter niemand op kan verder bouwen: de code wordt geschreven op de vorm, en niet op de betekenis of de inhoud. Ook wordt er vaak geen rekening gehouden met herbruikbaarheid van de code.
De code die ik schrijf is begrijpelijk, inhoudelijk, semantisch en herbruikbaar.