De vormgeving van de website is gebaseerd op de prachtige papieren vormgeving/typografie van de brochures van de uitgeverij door studio Ron van Roon. Ik heb -voor zover mogelijk- alle web-achtige vormgevings-elementen zo veel mogelijk op de achtergrond gehouden, zodat het typografische van de vormgeving goed naar voren komt. Dat levert grote koppen en veel wit op. Een heldere bladspiegel.

De column van uitgever Joost Nijssen maakt een belangrijk deel uit van de website: telkens als hij een column publiceert, kiest hij daarbij een beeld dat de achtergrond van de website vormt.

Vormgeving van de website van Uitgeverij Podium. Gemaakt in dienst van Basic Orange.