Stichting Werk Spoor is een ‘laboratorium van kunstenaars en onderzoekers naar gebieden in ontwikkeling’. Het eerste project van de stichting -het eerste gebied in ontwikkeling- was het Storkterrein, aan het eind van de Czaar Peterstraat in Amsterdam.
Ik werd betrokken bij het project toen de meeste onderzoeken door wetenschappers en kunstenaars al gedaan waren en deze resultaten ‘op een of andere’ manier publiek moesten worden gemaakt. Daarnaast zou er in september 2001 een manifestatie rondom / n.a.v. het terrein en de onderzoeken georganiseerd worden.

Door het bestuderen van de onderzoeken en veel gesprekken met de stichting over de werkwijze en de ‘structuur’ van de stichting ben ik tot het ontwerp gekomen dat nu online is. De basis daarvan is het ‘navigatie-spoor’.

het navigatie-spoor

Hierdoor wordt enerzijds de structuur of hierarchie van de website duidelijk, terwijl anderzijds alle informatie vanaf hetzelfde niveau benaderbaar is. Door deze manier van navigatie werd het ook mogelijk om de site, terwijl hij nog in ontwikkeling was, online te zetten. Hierdoor wordt het ‘werk-‘ of ‘proces’-karakter van de stichting benadrukt. Het vertikale karakter van de tekst geplaatst over de brede, horizontale foto’s in de achtergrond geven het gevoel van een (drie-dimensionaal) doorkijkje. Hierdoor krijgt de informatie een minder statisch karakter.

Bij de ‘update’ in juni 2002 moest er ruimte gemaakt worden voor meerdere projecten. Bij deze update was de verhouding tussen stichting en projecten duidelijker dan bij het opzetten van de site. Deze verhouding wordt nu duidelijk gemaakt door een vertikaal spoor (de stam) voor de stichting zelf, en horizontale sporen voor de projecten (de takken).

Stichting Werkspoor, laboratorium van kunstenaars en onderzoekers voor gebieden in verandering is de stichting van socioloog Anne Hemker en kunstenaar Marjolijn Boterenbrood.