Deze website is het hoofdonderdeel van mijn afstuderen aan de Gerrit Rietveld Academie.
De site bestaat uit een database van foto’s en informatie van en over John Green. De belangrijkste criteria voor John Green om opgenomen te worden in de database zijn: 1) Alle informatie over John Green is vrij te vinden op het internet en 2) Er is een foto van John Green te vinden op het internet. De op deze manier gevonden en geregistreerde John Greens (zo’n 225 ten tijde van de eindexamen-expositie), zijn middels de website te bekijken. De John Greens waarvan een email adres gevonden werd zijn uitgenodigd voor de expositie en de website.
Op de website kunnen ‘echte’ John Greens hun identiteit ‘terugclaimen’. De John Green-identiteiten die niet door John Green zelf geclaimed (of: geadopteerd) werden, kunnen door bezoekers van de website geadopteerd worden.

Uitganspunten

Privacy

De verzameling begon uit nieuwsgierigheid naar de informatie die over een persoon vindbaar zou zijn door te zoeken op het internet met een combinatie van zoekmachines en gezond verstand. Iemand vinden op het internet is met behulp van een zoekmachine simpel. Maar door de gevonden informatie te combineren met behulp van ‘menselijke logica’ kom je nog veel meer te weten. Een voorbeeld: John Green no.43 vond ik op de website van de Fairhaven School. Daar was te lezen dat hij een zoon had: Boghdon. Door verder te zoeken op deze naam kwam ik er achter (op johngreen.net) dat John Green Boghdon geadopteerd had in Rusland, en dat hij vrijgezel is.

Massa vs. Individualiteit

De overweldigende hoeveelheid John Greens (op de expositie benadrukt door alle foto’s van John Green op een wand te plakken) maakt John Green een beetje belachelijk: Die naam zegt niks meer, het is eerder een soortnaam geworden dan een ‘persoonlijke naam’. In het verlengde hiervan wordt natuurlijk de vraag opgeroepen van de waarde van naam-en-individualiteit. Ondanks (of juist dankzij) dit opgaan in de massa wordt de individualiteit en uniciteit benadrukt, doordat het onderscheiden van de ene individu van de andere plaatsvindt door foto en levensverhaal.

Identiteit

De idenditeit, die hierboven op scherp is gesteld, wordt, door alleen maar gebruik te maken van internet informatie, nog pregnanter door bezoekers de mogelijkheid te bieden een John Green identiteit te adopteren. Blijkbaar is identiteit op het internet verhandelbaar. En: naast de mogelijkheid om je op inernet een nieuwe idenditeit aan te meten, kun je blijkbaar ook een bestaande identiteit, een gefragmenteerd levensverhaal, aannemen en uitbreiden.

Een website en expositie gemaakt als eindproject voor het afstuderen aan de Gerrit Rietveld Academie.

2003

Link:
www.johngreen.nl

Werkzaamheden: