Per checklist (een voor ’18 jaar’, een voor ‘op kamers gaan’ en een voor ‘gaan studeren’), zijn er een aantal thema’s. De gebruiker kan aanvinken welk van de items hij reeds heeft gedaan. Dit item verdwijnt in de ‘lade’ benedend aan de pagiana.

De checklist wordt ‘bewaard’ met behulp van een unieke, gecodeerde URL. Ook kan de lijst worden uitgeprint.

Een tool van de ING waarmee jongeren die op kamers gaan, gaan studeren of net volwassen zijn geworden kunnen nagaan of ze financieel op orde zijn.

In opdracht van:
Mirabeau

februari-juni 2011

Link:
www.mijngeld.nl/tools/financielechecklist

Werkzaamheden:

Tags:
, , ,