Het uitgangspunt voor de site was om Elena zelf zoveel mogelijk ruimte te geven om haar werk op de site te presenteren. Behalve het gele navigatieblok, is er dan ook geen enkele vastgelegde vorm(geving) te vinden op de site. Elena zou over al haar werk dat op de site zou verschijnen een klein werkje maken. Maakt niet uit wat; ongeveer ter grootte van een A4-tje. Dat beeld zou ik -in samenspraak met haar- weer ombouwen tot een interactief (klikbaar) geheel.

De navigatie, was de bedoeling, zou geheel via Google lopen. Een klik op de titel van een werk (in de navigatie) opent een ‘zwevend’ venstertje met daarin de google-resultaten op die term. Na verloop van tijd kwam de betreffende pagina op de site van Elena steeds verder bovenaan (idealiter op de eerste positie), zodat de bezoeker met een klik in google weer terugkwam op de site van Elena. Een mooi plan, wat nog werkte ook –maar wel iets te ingewikkeld voor de ‘gemiddelde bezoeker’ die het werk van Elena wilde bekijken.

De website van kunstenares Elena Beelaerts. De site is inmiddels vervangen door een nieuwe site -ook van mijn hand.