Waarom Het Gelaat

Waarom zou ik uw website moeten maken?

Specialist

 
Ik ben geen 'gewone' vormgever, maar een web-vormgever. Een webvormgever is iemand die niet alleen een mooie of goede vormgeving maakt, maar rekening houdt met de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het medium. En er gebruik van maakt. Niet alleen technisch of functioneel, maar juist ook inhoudelijk of 'betekenis gevend'. Als webvormgever werk ik soms samen met 'papieren' vormgevers. De ene keer als echte samenwerking, de andere keer op basis van een bestaande 'papieren' vormgeving.

Generalist

 
Ik ben niet alleen vormgever. Ook niet alleen front-end-coder of techneut. Ik gebruik de mogelijkheden die het internet biedt om tot een bijzondere website te komen. Ik denk niet in stramienen of templates. Ook niet in databases of programmeertalen. De technieken die ik gebruik zijn geen oplossingen, maar middelen om tot iets te komen.

Persoonlijk

 
Ik werk het liefst direct met degene die de website nodig heeft. Op die manier zijn u (de klant) en ik echte gesprekspartners, en kan ik me 'verbinden' met hetgeen er op de website komt -en dus met de website zelf. In een 'traditionele' opdrachtgever-opdrachtnemer' relatie, waarbij de opdrachtnemer de uitvoerder is, voel ik mij minder thuis (uitgezonderd overigens wanneer ik een opdracht aanneem als front-end-coder; dan is mijn rol die van ambachtsman). Ik zie het maken van een website als een gezamenlijk project.

Analist

 
Om een goede website te maken wil ik graag begrijpen wat u (de klant) doet/maakt/wil/drijft. In de eerste gesprekken over de website komt het dan ook regelmatig voor dat ik vragen stel die u nog niet eerder gesteld waren of verbanden leg die u nog niet kende. Door op deze manier -als buitenstaander- te kijken kunnen dingen geƫxpliciteerd worden, waardoor een uiteindelijke bezoeker van de website sneller/prettiger/intuitiever/directer van de website gebruik kan maken. Daarbij kan het vaak verhelderend zijn voor uw eigen werk om zo bevraagd te worden.

Prijs

 
Ik ben geen groot bureau, heb dus geen hoge overheadkosten, geen abonnementen of service-contracten. Maar ik ben wel een professional, dus geen hobbyist of dat neefje dat websites kan maken. Omdat ik van a tot z persoonlijk betrokken ben bij het maken van de website, wil ik graag de best mogelijke website maken, en zal ik soms meer tijd investeren dan op de uiteindelijk factuur terug te vinden is. Daarom kan ik op prijs niet concurreren: 'goedkope' websites maak ik niet.